[*]Ga direct naar de content

Privacyverklaring voor bewoners

Welkom bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (hierna: “COA”, “we”, “wij”, “ons” of “onze”)! Wij willen dat je vertrouwd bent met de precieze manier waarop wij persoonsgegevens gebruiken. Wij houden ons daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: “AVG”). Het COA verzamelt en gebruikt gegevens om opvang en begeleiding te kunnen bieden aan asielzoekers. Als je asiel hebt aangevraagd in Nederland en je een bewoner bent (of misschien bent geweest) van één van onze opvanglocaties, dan geldt deze privacyverklaring voor jou.

Belangrijke begrippen uitgelegd

Het begrip “persoonsgegevens” is heel breed. Het gaat om alle informatie over een persoon (“de betrokkene”). Denk hierbij aan je naam, adres, geboortedatum, nationaliteit en telefoonnummer. Maar ook aan bijvoorbeeld je hobby’s en je bankrekeningnummer.

Het “gebruiken van persoonsgegevens” bestaat uit alle handelingen die wij kunnen uitvoeren met jouw persoonsgegevens. Denk dan bijvoorbeeld aan het opschrijven, opslaan, veranderen, doorsturen en weggooien van gegevens.

In deze privacyverklaring leggen we je uit hoe we omgaan met (de bescherming van) jouw persoonsgegevens. Dat doen we door antwoord te geven op de vragen hieronder.

Inhoud