[*]Ga direct naar de content

Hoe kan ik mijn gegevens bekijken?

Je kunt je gegevens online bekijken op MijnOverheid.nl. Dit is altijd gratis. Je hebt hier een DigiD voor nodig. 

Wil je het liever op papier bekijken? Je kunt ook bij de gemeente om een kopie vragen van je gegevens uit de BRP. Hiervoor vraagt de gemeente meestal geld.

Wat als mijn gegevens niet kloppen?

Als je gegevens niet kloppen, mag je ze laten veranderen. Hiervoor ga je zelf, met je identiteitspas en de bewijzen naar de gemeente. Bewijzen zijn officiële papieren waarmee je kunt laten zien dat de gegevens niet kloppen, zoals een paspoort of huwelijksakte. Bij de gemeente meld je je aan bij de balie van de afdeling Burgerzaken. 

Soms kost het aanpassen van gegevens geld. Zoals het veranderen van je voornaam of achternaam. Meer informatie over hoeveel geld het kost en hoe dit werkt, krijg je bij de gemeente.