Çocuk yardım parası ve çocuğa bağlı bütçe


Kinderbijslag en kindgebonden budget

Hollanda’da çocuklar için 18 yaşına kadar, bunların eğitilmesi için devletten bir maddi katkı payı alırsınız. İki tür katkı payı vardır: kinderbijslag ve kindgebonden budget.

Kinderbijslag
Çocuk parasını kendiniz Sociale Verzekeringsbank’da (SVB) müracaat etmelisiniz. Bir oturum iznine sahip olur olmaz, bunu yapmalısınız. Ne kadar çocuk parası alacağınız, çocuğunuzun yaşına bağlıdır. Çocuğunuz 6 yaşına girdiğinde, daha fazla kinderbijslag alırsınız. Çocuğunuz 12 yaşına girdiğinde, alacağınız kinderbijslag tekrar yükselir. SVB çocuk parasını her çeyreğin bitiminden sonra öder (yani her 3 ayda bir). Bir oturum iznine sahipseniz, çocuklarınız için COA’dan artık maddi yardım almazsınız.

Kindgebonden budget
Bu Belastingdienst tarafından ödenen ekstra aylık katkı payıdır ve 18 yaşına kadar çocukları olan aileler içindir. kindgebonden budget dar gelirli aileler için vardır. Yani kindgebonden budget alma hakkınızın olup olmadığı, ailenizin elde eittiği gelire bağlıdır. Kindgebonden budget aylık ödenir ve çocuk parası alma hakkınızın olduğu andan itibaren başlar. 12’den 18 yaşına kadar olan çocuklar için kindgebonden budget katkı payı, daha küçük olan çocukların katkı payından yüksektir. Çocukla birlikte tek başına yaşayan bir ebeveyn olarak da daha yüksek bir katkı payi alırsınız.

Kinderbijslag müracaat etmek

Oturma izni aldığınız zaman 18 yaşından ufak çocuklarınız için en kısa zamanda kinderbijslag başvurusu yapmanız gerekir. Bu başvuruyu Sociale Verzekeringsbank (SVB)’den yapabilirsiniz. Bunu kendiniz şahsen yapmalısınız. COA irtibat kişiniz Aanvraagformulier Kinderbijslag formunu sizin için yazdırır.
Başvuru işlemlerinin tamamlanması için COA’ya vekalet verebilirsiniz. COA irtibat kişiniz bunun nasıl yapılacağını bilir. COA, Kinderbijslag almaya hakkınız olduğu tarihten itibaren çocuklarınıza yapılan maddi yardımı, başvuru yapmadığınız için kinderbijslag almıyorsanız bile, tam 3 ay sonra durdurur. Kinderbijslag başvurusunu zamanında kendiniz yapmanız gerekir. Oturma iznini alır almaz bu başvuruyu yapın.

COA’nın çocuklar için verdiği haftalık parayı durdurmak

Bir oturum izni aldığınız anda, mümkün olabildiğince çabuk, kinderbijslag müracaat etmeniz gerekiyor. Sociale Verzekeringsbank (SVB) hangi tarihten itibaren kinderbijslag hakkınızın olduğunu belirler. COA da çocuklarınız için verdiği maddi yardımı (weekgeld) bu tarihin başlangıcından tam 3 ay sonra, durduracaktır! Aşağıda çocu(ğunuz)klarınız için verilen weekgeld ne zaman durdurulacağını görebilirsiniz:

ND’nin karar verdiği gün                         Çocuk parası hakkı                         Çocuk için haftalık para bu 
                                                                                                                             tarihten itibaren duracaktır
2 Ocak'dan 1 Nisan'a kadar                      1 Nisan                                               1 Temmuz
2 Nisan'dan 1 Temmuz'a kadar                1 Temmuz                                          1 Ekim
2 Temmuz'dan 1 Ekim'e kadar                 1 Ekim                                                1 Ocak
2 Ekim'den 1 Ocak'a kadar                       1 Ocak                                                1 Nisan

Bir örnek: oturum izninizi 12 Mart tarihinde alıyorsunuz. SVB, 1 Nisan tarihinden itibaren kinderbijslag hakkınızın olduğunu değerlendiriyor. Nisan-Mayıs-Haziran (çeyrek) aylarına ait kinderbijslag size Temmuz ayının başında gönderilir. 1 Temmuz tarihinden itibaren COA çocuklarınız için verdiği haftalık parayı durdurur. Siz bir belediye’de bir ikâmet yeri bulup taşınana kadar, çocuklar COA tarafından tıbbi bakıma erişmeye devam edebilirler.

Geri ödeme
SVB zamanında kinderbijslag ödemezse, COA özel durumlarda, çocu(ğunuz)klarınız için verdiği haftalık parayı uzatabilir. Böyle bir durumda, daha halen çocuk parası almadığınızın sizden kaynaklanmadığını gösteren bir belge sunmanız gerekiyor. Bu yüzden müracaat formunuzun, SVB’den gelen mektupların ve başka formların bir kopyasını saklayınız. SVB çocuk parasını size ödediğinde, bunu derhal COA’ya bildirmeniz gerekiyor. Uzatmadan sonra aldığınız tüm ekstra parayı COA’ya geri ödemeniz gerekmektedir.

Kindgebonden budget müracaat etmek

Sociale Verzekeringsbank (SVB) Kinderbijslag aldığınızı otomatikman vergi dairesine bildirir. Bundan sonra kendiniz kindgebonden budget başvurusu yapmanız gerekir. Bunu zamanında yapmaya başlamalısınız.

Aile birleşiminde Kindgebonden budget
Eşiniz Hollanda’da değil ve siz çocuklarınızla birlikte Hollanda’da bulunuyor ve aile birleşimini bekliyorsanız, tek ebeveyn olarak kindergebonden budget başvurusu yapabilirsiniz. Zira başvuru formunuza eşinizin bilgilerini yazma olanağınız yoktur. Bunun nedeni henüz eşinizin burgerservicenummer (BSN) numarası olmayışıdır.

Bunun neticesinde tek ebeveyn olarak hakkınız olmadığı halde size zamlı bir ödeme yapılır. Zira aslında tek ebeveyn değilsiniz. Dolaysıyla baştan tek ebeveyn zammı istemediğinizi belirtin. Eşiniz Hollanda’ya vardıktan sonra Belastingdienst tek ebeveyn olmadığınızı görür. O durumda fazla almış olduğunuz ödeneği (tek ebeveyn için ödenen ekstra zammı) iade etmeniz gerekir! Bu durum kindergebonden budget alma hakkınız olan ve tek ebeveyn olarak kayıtlı bulunduğunuz tüm dönem için geçerlidir. O durumda Belastingdienst size bir yazıyla parayı ne şekilde iade etmeniz gerektiğini bildirir.
Evliliğiniz belediyede BRP’de kayıtlı olmasa da (ve eşiniz Hollanda’da bulunuyor ise) tek ebeveyn olarak size kindergebonden budget verilebilir. Dolaysıyla Belastingdienst tarafından size yapılan ödenek tutarına iyi dikkat edin. Doğru ücreti aldığınızdan emin değilseniz COA görevlisinden aldığınız ücretin doğru olup olmadığını kontrol etmesini talep edin.

İpucu: Belastingdienst’ten haksız olarak tek ebeveyn ödeneği alıyorsanız, aldığınız bu ödenekleri (ayda yaklaşık 250 Avro) ayrı bir hesapta bırakın. Böylece eşiniz Hollanda’ya geldikten sonra veya ailenizin yine de belediyeye kaydı yapıldıktan sonra bu parayı bir seferde iade edebilirsiniz.