Bu acil barınma merkezinde (CNO) ne kadar kalacağım?


Maalesef bunu bilemiyoruz. Normal kamp merkezlerinin sayısını en kısa süre içinde artırmaya çalışıyoruz. O zamana kadar bu veya başka bir acil barınma merkezinde kalacaksınız. Bu süre zarfında, kaldığınız acil barınma merkezinizi değiştirmeniz mümkündür. Ayrıca o zamandan önce de iltica başvurunuz için bazı aşamalardan başka bir merkezde geçmeniz gerekebilir. Ve bu durumda geçici olarak kaldığınız acil barınma merkezine (CNO) daha sonra geri dönersiniz.