ጠቐምቲ ኣድራሻታት


Humanistisch Verbond


ሓበሬታ

Het Humanistisch Verbond zet zich in voor vrijheid van levensovertuiging, voor gelijke behandeling en zelfbeschikking. In Nederland én daarbuiten. Daarom komt het ook op voor ongelovige asielzoekers die worden uitgesloten, bedreigd of vervolgd omdat ze als afvallig worden gezien.

ርኸበና
ናይ መብጽሒ ኣድራሻ
Ambonplein 73
1094 PW Amsterdam
Religie en levensbeschouwing