Infosheets printen


Hier treft u een lijst met Infosheets die u als PDF kunt downloaden om te printen.

Alleenstaande jongeren (amv)
Asielprocedure en recht op opvangመስርሕ ዑቕባን መጽለሊ ናይ ምርካብ መሰልን
Basisregistratie Personenክብረ መዝገብ
Budgetterenምስላዕ ባጀት
Corona (COVID-19)ኮሮና ቫይረስ
De Donorwet in Nederlandናይ ኔዘርላንድ ሕጊ ምልጋስ ክፍሊ ኣካላት
Eigen bankrekeningናይ ባዕልኻ ናይ ባንካ ሕሳብ
Eigen bijdrage bij vermogenኣታዊ ምስ ዝህልወካ ዝኽፈል ናይ ባዕልኻ እጃም
Einde opvang (beroep met schorsende werking)ምዝዛም መጽለሊ ናይ ምርካብ መሰል (ውሳኔ ንግዚኡ ደው ከብል ዝኽእል ይግባይ)
Einde opvang (beroep zonder schorsende werking)ምዝዝዛም መጽለሊ ላይ ምርካብ መሰል (ውሳኔ ንግዚኡ ደው ከብል ዘይእል ይግባይ)
Gevaren natuur en omgevingሓደጋታት ተፈጥሮን ኣከባብን
Gezichtsbedekkende kleding verboden ገጽ ዝሽፍን ክዳን ምውዳይ ክልኩል እዩ
Gezondheidszorgክንክን ሕክምና ንዑቕባ ሓተቲ
Het COAኮዋ
Het Nederlandse terugkeerbeleidናይ ምምላስ ፖሊሲ ሃገረ ኔዘርላንድ
Ik heb een verblijfsvergunning - Wat moet ik regelen?ናይ መንበሪ ፍቓድ ኣለኒ - ኣየኖት ጉዳያት ከካይድን ከመዓራርን ኣለኒ?
Kinderbijslag en kindgebonden budgetንህጻናት መዕበዪ ክሕግዝ ተባሂሉ ዝወሃብ ድጎማ
Kinderen in de opvangህጻናት ኣብ መዓስከር ስደተኛታት
Klachtenregelingሕግታት ኣገባብ ጥርዓን
Logeerregelingናብ ካልእ ኬድካ ምቕማጥ
Maatregelenbeleidሜላ ኣመሓድራ ስጉምቲ
Meldplichtናይ ምፍራም ግቡእ
Mensenhandel
Middelengebruikምጥቃም ባእታታት
Moneycardናይ ገንዘብ ካርድ (ማኒ ካርድ)
Opvanglocaties en voorzieningenመዓስከራትን መሳላጥያታትን
OV-chipkaartህዝባዊ መጓኣዝያ ቺፕ ካርድ
Post en pakkettenፖስጣን ዕሹግ መልእኽትን
Privacy
Reizen met openbaar vervoer
Tandartsሓኪም ስኒ
Veilig samenleven op COA locatiesብሓባርን ሰላማዊ ድሕነትን ኣብ ናይ ኮኣ- ቦታ ምንባር
Verblijfsdocumentሰነድ መንበሪ ፍቓድ
Verkeer en vervoerተሽከርከርትን መጓዓዝያን
Verstrekkingenክፍሊት
Vuurwerk: een Nederlandse traditie
Wat is er te doen op een COA-locatie?ኣብ ናይ ኮዋ መዓስከር ክግበሩ ዝኽእሉ ንጥፈታት ኣየኖት እዮም?
Werken: betaald, vrijwillig of stageስራሕ
Woning voor vergunninghoudersንመንበሪ ፍቃድ ዘልዎም ዝኸውን መንበሪ ቤት
Zwangerschapጥንሲ