ናብ MyCOA.nl እንቋዕ ብደሓን መጻእካ


MyCOA.nl ንነበርቲ ብኮዋ ዝምሕደር መዓስከራት ተባሂሉ ዝተዳለወ እዩ። ኣብ’ዚ፡ ብዛዕባ ናብራን ሂወትን ኣብ ሃገረ ኔዘርላንድ፡ ሓበሬታ ትረክብ። ብተወሳኺ፡ እዚ ናይ መርበብ ገጽ፡ ባዛዕባ ናይ መዓስከር ናብራ ጠቓሚ ሓበሬታ ይህ

ቋንቋ ምረጹ

ቦታ ምረጽ