ገሊኦም ኣብ'ዚ ናይ መርበብ ሓበሬታ ዘልዉ ጽሑፋት፡ ብ Google Translate እዮም ተቶርጊሞም። እቲ ኣገባብ ኣተሮጓጉማ፡ ዘይተደልየ ናይ ትሕዝቶ ወይ ፍጻሜ ጌጋታት ከስዕብ ይኽእል እዩ። ነቲ ኣብ'ዚ መርበብ ሓበሬታ ዝርከብ ዝትቶርጎመ ጽሑፍ ምርኩስ ብምግባር፡ መሰል ምሕታት ኣይከኣልን እዩ።

ብዛዕባ “ፎርቨርክ”


Welke tips en ideeën hebben ex-bewoners van het azc om jou te helpen om te  integreren in Nederland?  En tegen welke problemen liepen ze aan? Ze delen graag hun ervaring met jou in een vlog.

Bekijk de video's