Xuquuqda & waajibaadka


rechten_plichten_-_somalisch

Qofkii xaq u yeesha dejjinta soo dhoweyn ee COA, waxa uu la kulmayaa xuquuqda iyo waajibaadka lagu soo bandhigay filimkaan.

huisregels_-_somalisch

Nidaamka hooyga (huisregels): Waa in aad nidaamkaa ku ilaalisaa gudaha xaruunta-COA.