Xaq ma u leeyahay daryeel caafimaad?


Haa, xaq ayaad u leedahay daryeel caafimaad. Weydii arimahan shaqaalaha goobta ama Infobalie (xafiiska macluumaadka).