Waxbarashada Nederland


Haddii aad shahaado Nederland ah sidato aad afka Nederland-ka aqoon fiican u leedahay si fudud ayaad u heleysaa shaqo kuu qalanta. Ma dooneysaa in aad af Nederland-ka barato ama ma dooneysa in horta aad waxbarato inta aadan shaqo tegin? Hore wax ma uga soo baratay waddankaada, iyo ma rabtaa in shahaadada Nederland laguugu qiimeeyo? Ama ma dooneysaa in aad Nederland shahaado ka qaadato si aad si fudud shaqo ugu hesho? Halkan waxa aad ka heleysaa warbixin kasta ook u saabsan waxbarashada Nederland.

Barashada Nederland-ka iyo la qabsashada bulshada

Hadda oo aad leedahay oggolaasho joogitaan, waa in aad bulshada la qabsataa. Taasi waxaa lagu jeedaa waa in aad af Nederland-ka barato, waa in aad isku diyaariso in aad Nederland ka shaqeeyso, iyo in aad dheeraad ka barato bulshada Nederland-ka. Duruus ayaad qaadaneysaa waxa aadna galeysaa imtixaan.

Waxbarasho xirfadeed

Nederland waxa aad waxbarasho xirfadeed ka geli kartaa oo heerar kal duwan ah. Waxa aad aadeysaa markaa mbo (waxbarasho xirfadeed oo dhexe) ama hbo (waxbarasho xirfadeed sare). Waxbarasho-hbo ah waa mid ay nadarigeedu (tiyoriga) kaga badan waxbarashada-mbo. Warbixin dheerad ah ook u saabsan waxbarashada hbo waxa aad ka hoos heleysaa 'hoger onderwijs'.

Waxbarasho sare (jaamacad iyo hbo)

Ma ka soo baratay waddankaada waxbarasho sare , ama ma ahayd mid markaasi isku diyaarinaaya? Ma rabta in aad Nederland waxbarasho sare ka gasho? Markaa waa in aad isku jaheeysaa waxbarasho hbo (waxbarasho xirfadeed sare) ama mid jaamacad Nederland ah. Waxbarahada hbo-ga waa mid uga toosan hirgelinta tan jaamadda.

Nidaamyada iyo maaliyadda

Waxbarashada waa mid lacag joogta. Taasi ma aha in aad mar kasta adiga bixiso. Waxaa jiro hey’ado kala duwan oo kaa caawini kara bixinta kharashka waxbarashadada. Bogga soo socda waxa aad ka akhrin kartaa dheraad ku saabsan fursadaha iyo nidaamyada oo adiga ku quseyen kara.