Ka qaybqaado


Si aad shaqo uga hesho Nederlaan, waa in aad ku shaqaysan kartaa xirfad, waana in aad ku hadli kartaa Dutch ku filan. Waxa kale oo muhiim ah inaad ogaato sida dadku ugu dhaqmaan jawiga shaqada ee Nederlandka iyo xirfadaha shakhsiyeed ee aad u baahan tahay. Kuwani waa waxa loogu yeero xirfadaha jilicsan.

Bogaggaan waxaad ka heli doontaa macluumaad ku saabsan waxbarashada iyo ka shaqaynta Nederlaan.