Infosheets


Baalasha warbixinta waxa ay adiga ku siinayaan warbixin badan oo ku saabsan joogitaanka azc iyo Nederland. Adeegso daaqadda raadinta Raadi ama mid ka mid ah shaxda Su'aalaha raadinta iyo Mowduucyada si aad warbixintaa aad u hesho.