Carruurta iyo iskuulka


Carruurta Nederland waxa ay iskuulka tagaan ka bilow da’da 4 sano jir. Ka bilow 5 sano jir taasi waa qasab.

coa-comm-20211208-idy436evs-web-hd.mp4