Caawinaad weydiisashada


Nederland waxaa caadi ka ah in aad caawinaad weydiisato haddii aad wax kasi weyso, ama aad kari weyso.

hulp_somalisch_sub