×

Сообщение об ошибке

Выберите свой центр по приему location.

полезные адреса


Humanistisch Verbond


Информация

Het Humanistisch Verbond zet zich in voor vrijheid van levensovertuiging, voor gelijke behandeling en zelfbeschikking. In Nederland én daarbuiten. Daarom komt het ook op voor ongelovige asielzoekers die worden uitgesloten, bedreigd of vervolgd omdat ze als afvallig worden gezien.

Контакт
Адрес посетитетелй
Ambonplein 73
1094 PW Amsterdam
Religie en levensbeschouwing