Alle locaties


Kindertelefoon zoekt jongeren voor de Jongerenraad. Iets voor jou?

De Kindertelefoon is de plek waar kinderen en jongeren anoniem terecht kunnen voor al hun vragen. Wil jij De Kindertelefoon adviseren om kinderen zo goed mogelijk te woord te staan? En ben je tussen de 12 en 17 jaar? Dan kan je je opgeven voor de Jongerenraad van De Kindertelefoon!

Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website van de Kindertelefoon. aanmelden kan tot 25 augustus!

Update datalek persoonsgegevens - belangrijk

Op 19 juni is geconstateerd dat bezoekers van coa.nl gedurende korte tijd toegang hadden tot een door het COA op de website gepubliceerd bestand met persoonsgegevens van mensen die mogelijk in aanraking zijn geweest met mensenhandel en -smokkel. Persoonsgegevens zijn persoonlijke informatie zoals naam, adres, geboortedatum, nationaliteit, telefoonnummer, burgerservicenummer, V-nummer en kentekennummer.

We hebben hierover eerder een bericht geplaatst op deze website.

Workshops over Ruimtevaart

Ben jij geinteresseerd in ruimtevaart? Dan is er deze zomer een interessant online programma voor jou!

Datalek persoonsgegevens bij het COA

Op 19 juni is een datalek geconstateerd bij een door het COA op de website gepubliceerd bestand. Het gaat om een lijst met mogelijke signalen van mensenhandel en –smokkel. Na publicatie van de lijst bleek dat persoonsgegevens van bewoners en/of medewerkers op deze lijst zichtbaar gemaakt konden worden. De lijst is daarna direct van de website gehaald.

Het COA betreurt dit datalek ten zeerste. Uit intern onderzoek is vast komen te staan dat de lijst 11 keer is gedownload vanaf 7 verschillende IP-adressen. Het datalek is ook gemeld bij de autoriteiten.

Leefgeld in pre-pol en pol

Verblijft u in de pre-pol of pol? Dan ontving u de afgelopen weken vanwege de corona-crisis tijdelijk een vergoeding van € 12,95 pp per week voor de aanschaf van producten voor hygiëne en persoonlijke verzorging (leefgeld). Dit was een uitzonderlijke situatie. Vanaf de week van 1 juli 2020 stopt het leefgeld en ontvangt u de artikelen voor hygiëne en persoonlijke verzorging weer van het COA.

Werkwijze betaling eigen bijdrage vermogen

In het gesprek met de medewerker van het COA kunt u aangeven hoe u wilt betalen.
U kunt in 1, 2 of 3 termijnen betalen. U kunt kiezen voor een automatische incasso. Of u maakt het bedrag zelf over naar het COA.
Als u in 1x betaalt weet u meteen hoeveel geld u nog over heeft. U ontvangt een factuur waarop staat wanneer u het geld over moet maken.
Als u betaalt in termijnen, zorg dan dat u voldoende geld overhoudt om de volgende termijnen te betalen.

Berekening eigen bijdrage vermogen

Hoeveel u moet betalen hangt af van uw gezinssamenstelling en de hoogte van uw weekgeld. U ontvangt van het COA een brief (beschikking) met het bedrag dat u moet betalen.
De COA-medewerker kan u hierover informeren.
Houdt er rekening mee dat u een bijdrage moet betalen aan het COA. Geef het geld dan ook niet direct uit.

Reden betaling eigen bijdrage

U ontvangt opvang, geld en verstrekkingen van het COA omdat u zelf geen geld heeft om dit te betalen. Zodra u wel zelf geld heeft, moet u een bijdrage betalen voor de kosten van uw opvang. Dat is ook zo bij mensen in Nederland die geld (een uitkering) van de Nederlandse overheid ontvangen. Zij ontvangen alleen een uitkering wanneer zij zelf geen geld hebben om van te leven.

Wat telt mee als inkomsten?
• inkomsten uit arbeid
• studiefinanciering
• zorgtoeslag
• ww-uitkering

Eigen bijdrage aan de opvang

Beschikt u over eigen geld (vermogen) of ontvangt u regelmatige inkomsten? Dan moet u voor uw verblijf en dat van uw gezinsleden in de opvang een vergoeding aan het COA betalen. Hoeveel u moet bijdragen, hangt af van de hoogte van uw vermogen of inkomen.

Heeft u meer eigen geld (vermogen) dan € 6.225 (voor een alleenstaande) of € 12.450 (voor een gezin)? Dan moet u dit melden aan het COA. Deze bedragen gelden per 1 januari 2020. Elk jaar wijzigt dit bedrag een klein beetje.
Ontvangt u regelmatig inkomsten, bijvoorbeeld door werk? Dan moet u dit melden aan het COA.