Basisregistratie Personen


Wachttijden BRP

Momenteel zijn er wachttijden voor de inschrijving BRP en zal u niet direct na ontvangst verblijfsvergunning worden ingeschreven. Dit geld ook voor alle bewoners die langer dan 6 maanden in Nederland verblijven en in afwachting zijn van de beslissing IND. Echter zijn er momenteel lange wachttijden en bewoners met een vergunning hebben momenteel voorrang voor de inschrijving i.v.m. huisvesting.

Inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP)

Heeft u een verblijfsvergunning ontvangen? Dan moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Zodra u zich kan inschrijven zal u een uitnodiging ontvangen van het COA voor de inschrijving bij een BRP-straat.  De BRP is een lijst met de persoonsgegevens van alle mensen die in Nederland wonen. Als u zich inschrijft in de BRP, krijgt u een uniek persoonsnummer, het burgerservicenummer (BSN).

Ook als u 6 maanden in Nederland woont in afwachting van de beslissing van de IND, moet u zich inschrijven in de BRP. Echter zijn er momenteel lange wachttijden en bewoners met een vergunning hebben momenteel voorrang voor de inschrijving i.v.m. huisvesting.

Verhuizing
Het kan zijn dat u al bent ingeschreven in de BRP toen u op de procesopvanglocatie (pol), of op een ander azc verbleef. U heeft dan ook al een BSN. U hoeft zich dan niet opnieuw in te schrijven. Wel moet u uw nieuwe adres aan de gemeente doorgeven.

Heeft u vragen? Ga naar uw contactpersoon bij het COA of naar de informatiebalie.

Links extern

Inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) maar nog geen verblijfsvergunning

Als u op een COA-locatie woont, maar nog geen verblijfsvergunning heeft, dan kunt u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) als deze voorwaarden voor u gelden: • uw identiteit is vastgesteld;
• u rechtmatig in Nederland verblijft
• u zult naar verwachting langer dan 4 maanden in Nederland blijven. Als u hieraan voldoet, dan stuurt de IND een mededeling aan de BRP-straat van de gemeente. u kunt zich dan inschrijven in de BRP.

Burgerservicenummer (BSN)

Als u zich inschrijft in de Basisregistratie Personen, ontvangt u een burgerservicenummer (BSN). Dit heeft u bijvoorbeeld nodig bij:

• het aanvragen van een uitkering
• het aanvragen van een zorgverzekering
• het aanvragen van toeslagen zoals huurtoeslag en zorgtoeslag
• het aanmelden voor een opleiding
• het zoeken naar werk

Zonder een BSN kunt u dit allemaal niet doen. Zonder een BSN loopt uw verhuizing naar de gemeente vertraging op.

Een BSN is strikt persoonlijk. U mag het nummer niet aan andere mensen geven. Zij kunnen er misbruik van maken. U geeft het nummer alleen aan organisaties die het nummer nodig hebben om hun taak uit te voeren.

Persoonsgegevens in de BRP

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan onder andere de volgende persoonsgegevens:

• uw naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland
• gegevens over uw ouders
• gegevens over uw huwelijk of geregistreerd partnerschap
• gegevens over uw kinderen
• gegevens over uw nationaliteit en over uw status
• uw adres waar u op dit moment woont
• gegevens van uw reisdocumenten
• of u kiesrecht heeft
• uw burgerservicenummer (BSN)

Hoe komt de BRP aan deze persoonlijke gegevens?
Sommige gegevens moet u zelf doorgeven. Bijvoorbeeld als u verhuist, een kind krijgt of als een familielid overlijdt. Maar andere gegevens worden automatisch opgenomen of veranderd in de BRP. Bijvoorbeeld als u trouwt, dan geeft de ambtenaar dit door aan de BRP.

Bescherming van uw privacy
De persoonsgegevens in de BRP zijn niet openbaar. Dat betekent dat niemand uw gegevens mag inzien. Alleen organisaties die overheidstaken uitvoeren, ontvangen informatie uit de BRP. Denk bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Gemeenten maken ook gebruik van de BRP. Wie welke gegevens mag inzien, is vastgelegd in de Wet BRP. Bescherming van uw privacy en beveiliging van de persoonsgegevens zijn belangrijke onderwerpen in deze wet.

Controleren van uw gegevens in de BRP

U kunt bij de gemeente om een kopie van uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) vragen. Hiervoor vraagt de gemeente meestal geld. U mag ook uw persoonsgegevens bekijken om te controleren of de gegevens kloppen. Dit is altijd gratis.

Kloppen de gegevens niet?
Dan heeft u het recht om de gegevens te veranderen. U moet zelf, met bewijzen en uw identiteitspas naar de gemeente gaan. U meld zich dan bij de balie van de afdeling Burgerzaken. Bewijzen zijn officiële papieren die laten zien dat de gegevens niet kloppen, bijvoorbeeld uw paspoort of een huwelijksakte. Soms kost het aanpassen van gegevens geld. Zoals het veranderen van uw voornaam of achternaam. Meer informatie over de kosten en de procedure krijgt u bij de gemeente.

Gaat u verhuizen?
Dan moet u uw nieuwe adres aan de gemeente doorgeven. Als u naar een andere woonplaats verhuist, dan geeft u uw wijzigingen door aan de nieuwe gemeente. De gemeente past de inschrijving in de BRP aan. Uw contactpersoon bij het COA kan u vertellen hoe dit moet.

Wat moet ik meenemen bij de BRP-inschrijving?

De gemeente vertelt u precies welke documenten u moet meenemen bij de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP).

U moet in ieder geval meenemen:

  • Uw W-document, paspoort of ander identiteitsbewijs
  • Uw geboorteakte en huwelijksakte (als u die heeft)
  • De eerste pagina van het verslag van uw eerste gehoor met de IND. Op deze pagina staan uw persoonsgegevens
  • De brief van het COA met uw persoonsgegevens

De officiële documenten moeten in het Nederlands, Duits, Engels of Frans vertaald zijn. Een beëdigd vertaler moet de documenten vertalen. Dat is een vertaler die hiervoor opgeleid is en de goede diploma’s heeft. Soms moeten de documenten ook geldig gemaakt worden voor Nederland. Dat heet ‘legaliseren’ of ‘van een apostille voorzien’. De gemeente vertelt u wat dat precies is en hoe u dit kunt laten doen.

Kosten inschrijving gemeente

De kosten van uw inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) en het maken van pasfotos zijn zo laag dat u ze zelf kunt betalen. Het COA vergoedt deze kosten niet. Bepaalde gemeenten vragen voor een eerste inschrijving geen geld. Informeer hiernaar bij de Infobalie van het COA.