Wat gebeurt er als ik niet in Nederland mag blijven?


Als wordt besloten dat u niet mag blijven, moet u Nederland direct verlaten. In dat geval kunt u geholpen worden bij uw vertrek. Neem hiervoor contact op met de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV).