Wat gebeurt er als ik in Nederland mag blijven?


Als u in Nederland mag blijven, krijgt u een tijdelijke verblijfsvergunning en wordt u gekoppeld aan een gemeente. U bent dan statushouder. Op dit moment hebben we in Nederland een woningentekort. Daardoor is het niet mogelijk alle statushouders binnen de gestelde 14 weken eigen woonruimte aan te bieden. Het is dan ook mogelijk dat u langer in de asielopvang verblijft, ook als u al een tijdelijke verblijfsvergunning heeft gekregen.