Wanneer kom ik in aanmerking voor een burgerservicenummer (BSN)?


Veel asielzoekers kunnen op dit moment geen BSN aanvragen. Dit komt door de lange wachttijden bij de BRP-straten. Heel vervelend maar er wordt hard gewerkt om de wachttijden te verkorten.

Wat is een BSN

De Basisregistratie personen (Basisregistratie personen, BRP) is een lijst met de namen en andere persoonsgegevens van alle mensen die in Nederland wonen. Als u zich inschrijft in de BRP, krijgt u een uniek persoonsnummer, het burgerservicenummer (BSN).

Statushouders eerst
Door het grote aantal aanvragen behandelen de BRP-straten eerst de aanvragen van statushouders  (statushouders) zodat zij kunnen doorstromen naar een reguliere woning. De azc-locaties zitten erg vol. Daarom is het voor asielzoekers op dit moment helaas niet mogelijk om zich in te schrijven in de Basisregistratie personen (BRP). Ook als u 6 maanden in Nederland woont in afwachting van de beslissing van de IND, kunt u zich op dit moment niet inschrijven in de BRP.

Hebt u een tewerkstellingsvergunning ontvangen van het UWV?
Dan kunt u voorrang krijgen voor de BRP-registratie. Neemt u dan contact op met een COA-medewerker.

Hebt u een verblijfsvergunning ontvangen?
Dan ontvangt u van het COA bericht wanneer u zich kunt inschrijven bij een BRP-straat. 

Woning
Hebt u een woning aangeboden gekregen en nog geen BSN? Dan kunt u voorrang krijgen voor de BRP-registratie. Neemt u dan contact op met een COA-medewerker.

Navraag doen heeft geen zin
Het heeft geen zin om bij de COA-Infobalie te vragen wanneer je een BSN kunt aanvragen. COA-medewerkers weten dat niet en zij hebben hier helaas ook geen invloed op.
Hoe lang deze situatie gaat duren, is niet bekend. Dat betreuren we.

infobalie BSN