Wanneer hoor ik iets van de IND?


Na ondertekening van uw asielaanvraag bij de politie (processtap 2), ontvangt u een brief van de IND. In deze brief staat waar, wanneer en of u een gesprek hebt met de IND over uw asielaanvraag.

Zorg dan ook dat u bereikbaar bent  en check geregeld of er post voor u ligt bij de receptie.

Wanneer u een uitnodiging heeft om naar de IND te komen, zorgt uw opvanglocatie voor vervoer erheen. U hoeft dat niet zelf te betalen.  

Meer informatie over de asielprocedure vindt u op de website van de IND.