Wanneer begint mijn asielprocedure?


Uw asielprocedure start wanneer u uw asielaanvraag ondertekent bij de politie. Dit is stap 3 van de Aanmeldprocedure: Identificatie en registratie. De politie kijkt wie u bent en waar u vandaan komt en neemt uw vingerafdrukken af. Daarna ondertekent u uw asielaanvraag. Dit wordt geregistreerd in een systeem. Vervolgens krijgt u een V-nummer; dat wordt gestuurd naar uw opvanglocatie.

Als u een V-nummer heeft, nodigt de IND u binnen een aantal maanden uit voor een eerste gesprek. Daarna bekijkt de IND in welke procedure u terechtkomt: de Algemene Asielprocedure,  de Dublinprocedure of de procedure ‘Veilig land’.

De gemeente en het COA hebben geen invloed op het verloop van deze processen. Zij kunnen u ook niet vertellen wanneer u aan de beurt bent.

Maar u wordt niet vergeten! Zorg dan ook dat u bereikbaar bent voor organisaties en check geregeld of er post voor u ligt bij de receptie.

Wanneer u een uitnodiging heeft om naar Ter Apel of Budel te komen, zorgt uw opvanglocatie voor vervoer erheen. U hoeft dat niet zelf te betalen.

Het heeft geen zin om op eigen initiatief - zonder uitnodiging - naar Budel of Ter Apel te gaan!

Meer informatie over de asielprocedure vindt u op de website van de IND.