×

Foutmelding

Eerst een locatie kiezen alstublieft.

Nuttige adressen


VluchtelingenWerk Nederland


Informatie

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) is opgericht om belangen van asielzoekers en vluchtelingen te behartigen. VWN is een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie.

Medewerkers van VluchtelingenWerk (VWN) ondersteunen u persoonlijk bij het doorlopen van de asielprocedure. Als u problemen heeft met andere organisaties, kan VWN voor u bemiddelen. VWN werkt daarbij samen met uw advocaat.

Ook als u uw gezin naar Nederland wilt laten overkomen (gezinshereniging), kan VluchtelingenWerk u daarbij helpen.

Als u geen verblijfsvergunning asiel krijgt, kan VluchtelingenWerk samen met u kijken naar uw mogelijkheden en u ondersteunen bij het maken van een toekomstplan.

Op alle opvanglocaties kunt u met vragen op een spreekuur van VluchtelingenWerk terecht. Kijk onder Openingstijden voor meer informatie.

Contact
Bezoekadres
Asielprocedure