Toegankelijkheid


MyCOA wil dat iedereen deze website kan gebruiken.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheid van deze website (september 2020)

MyCOA is een verouderde website en voldoet op dit moment  niet aan de toegankelijkheidseisen (WCAG 2.1).  Het COA werkt aan een totale herontwikkeling van deze website; in de loop van 2021 wordt hij opniew gebouwd in een andere systeem. De vereisten uit de WCAG 2.1 zijn onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van die website.

Naar de toegankelijkheidsverklaring MyCOA

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen COA-websites

Problemen melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op via mycoa@coa.nl.