Resultaten tevredenheid bewoners bekend


Bewoners konden vorig jaar een digitale vragenlijst invullen over de dienstverlening van het COA. De resultaten van dit onderzoek zijn nu bekend.

Over het algemeen zijn bewoners van COA-opvanglocaties tevreden over de dienstverlening van het COA. En daar waar de resultaten tegenvallen, is er in veel gevallen een logische verklaring zoals corona. Wel zien we ook dat, los van corona, sommige zaken nog beter moeten. Met de resultaten van dit rapport gaat het COA gericht aan de slag met de punten die voor bewoners belangrijk zijn en beter moeten.

Hieronder kunt u een samenvatting lezen van het onderzoek. Het hele rapport is ook beschikbaar, maar alleen in het Nederlands.

drie smileys