Regel geschikte woning gezinshereniging geldt vanaf 9 februari 2023 niet meer


In oktober 2022 heeft de Nederlandse regering besloten dat uw familie pas naar Nederland mag komen voor gezinshereniging als u een geschikte woning hebt. Of 15 maanden nadat u gezinshereniging hebt aangevraagd.

Sinds 9 februari 2023 geldt deze regel niet meer. Dit betekent dat uw familie na een positieve beslissing op uw aanvraag direct een mvv (machtiging tot voorlopig verblijf) mag ophalen. U hebt geen geschikte woning meer nodig. Hebt u tussen 3 oktober 2022 en 11 januari 2023 een positieve beslissing gekregen op uw aanvraag? En moest u wachten om de mvv op te halen tot u een geschikte woning had? Dan krijgt u voor 6 maart 2023 een brief van de IND. Hierin staat dat u direct een afspraak kunt maken om uw mvv op te halen. Uw familieleden hebben daarna 90 dagen de tijd om naar Nederland te komen.