Rechten en plichten en huisregels


rechten_plichten_-_nederlands

Wie in aanmerking komt voor opvang bij het COA, heeft te maken met de rechten en plichten die in deze film worden getoond.

huisregels_-_nederlands

Huisregels: aan deze regels moet je je houden op een COA-locatie.