Sommige teksten op deze website zijn vertaald door Google Translate. De nauwkeurigheid van de vertaling kan leiden tot een inhoudelijk en/of feitelijke onjuistheid. Aan de vertaalde teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Pas op voor tekenbeten!


Teken komen overal voor waar veel begroeiïng is. Zoals in het bos, een park, de duinen en op de hei. Ook in de tuin komen teken voor. Teken kunnen zich vastbijten in de huid. Van een tekenbeet kunt u ernstig ziek worden. Controleer uzelf en anderen op tekenbeten nadat u in een groene omgeving bent geweest. Als een teek zich in u heeft vastgebeten, moet u hem snel (laten) weghalen. Onthoud de datum waarop u gebeten bent. Als de teek meer dan 24 uur in uw huid heeft gezeten, dan moet u altijd contact opnemen met het Gezondheidscentrum (GZA).

U moet ook naar het GZA als:

u een rode ring ziet rond de plek van de beet

u binnen 3 maanden griepachtige klachten, zenuwpijn of gewrichtsklachten krijgt

Vertel het GZA dan op welke datum u door een teek gebeten bent.

alles_over_teken_in_nederland_2017_van_voorkomen_tot_verwijderen

alles_over_teken_-_topdoks_extra