Nieuwe regels gezinshereniging


Op dit moment is er een grote druk op de asielopvang. Daarom heeft de Nederlandse regering tijdelijk nieuwe regels voor gezinshereniging opgesteld.

Vanaf 3 oktober geldt dat wanneer de IND uw aanvraag voor gezinshereniging heeft goedgekeurd, uw gezin pas naar Nederland mag komen als er een geschikte woning is of als er 15 maanden voorbij is nadat u uw aanvraag bij de IND hebt ingediend.

Deze regel geldt van 3 oktober 2022 tot 31-12-2023

Kijk op de website van de IND om te zien of deze nieuwe regels voor u van toepassing zijn en wat u moet doen als u passende huisvesting heeft.

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met Vluchtelingenwerk of uw advocaat.