Mag ik werken?


Vanaf 6 maanden nadat u uw asielaanvraag heeft ondertekend, mag u 24 weken per jaar betaalde arbeid verrichten. U heeft dan wel een burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit krijgt u als u zich inschrijft in de basisregistratie personen (BRP). Er zijn op dit moment wachtlijsten voor het krijgen van een BSN-nummer. Vanwege deze drukte krijgen statushouders voorrang bij de inschrijving in de BRP.

Vrijwilligerswerk

Wanneer u in de opvang verblijft, mag u vrijwilligerswerk doen. Het maakt niet uit hoe lang u al in Nederland bent. Als u asielzoeker bent, moet de organisatie waar u gaat werken wel bij het UWV een vrijwilligersverklaring aanvragen. Dat is een brief waaruit blijkt dat de vrijwilligersbaan geen betaalde baan is. Statushouders kunnen zonder deze verklaring vrijwilligerswerk doen.