Mag ik uitstromen naar de woning van mijn referent?


U mag uitstromen naar de woning van uw referent voor gezinshereniging wanneer u aan alle vier onderstaande voorwaarden voldoet:

  1. de gemeente de woning van de referent hiervoor officieel heeft goedgekeurd
  2. u staat ingeschreven in Nederland (BRP)
  3. u een BSN hebt
  4. u over een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) beschikt; deze haalt u in principe vóór uw vertrek naar Nederland op bij de Nederlands vertegenwoordiging (ambassade, consulaat) in het land waar u vandaan komt. Als dat niet kan, maakt u vóór uw vertrek een afspraak met de IND in Zevenaar. Meer informatie over de afspraak bij de IND.