Kan ik mijn gezin al laten overkomen?


U kunt pas een aanvraag indienen om uw gezinsleden over te laten komen wanneer u een tijdelijke verblijfsvergunning heeft.

U gezin mag pas overkomen wanneer

  • er een positieve beslissing is op de aanvraag voor gezinshereniging, én
  • u een woning in de gemeente toegewezen heeft gekregen die geschikt is voor huisvesting van uw gezinsleden. Als u 15 maanden nadat u uw aanvraag voor gezinsherening heeft ingediend nog geen woning heeft, mag uw gezin toch overkomen en ontvangen uw gezinsleden opvang bij het COA.

Lees meer hierover op de website van de IND.