Kan ik mijn gezin al laten overkomen?


U kunt pas een aanvraag indienen om uw gezinsleden over te laten komen wanneer u een tijdelijke verblijfsvergunning heeft. U hebt daarna 3 maanden de tijd om gezinshereniging aan te vragen.

Uw gezin mag pas overkomen wanneer er een positieve beslissing is op de aanvraag voor gezinshereniging.

Lees meer hierover op de website van de IND.