Kan ik in de crisisnoodopvanglocatie Nederlands leren?


Nederlandse les wordt niet standaard aangeboden in de crisisnoodopvang. U kunt wel via zelfstudie Nederlands leren. Bijvoorbeeld met deze video's.