Kan ik aangeven in welke gemeente ik hierna wil wonen?


U kunt uw voorkeur doorgeven aan een medewerker van het COA. Als er sprake is van ‘harde’ criteria waarom u aan die gemeente bent gebonden, doet het COA zijn best om hier rekening mee te houden. ‘Harde’ plaatsingscriteria zijn:

  • Er woont al een eerstegraadsfamilielid in die gemeente
  • U hebt betaald werk in die gemeente
  • U bent toegelaten tot een opleiding in een bepaalde gemeenten
  • U bent voor een specifieke medische behandeling gebonden aan een gemeente /regio

Maar ook bij deze ‘harde’ criteria kunnen we niet garanderen dat u in die gemeente wordt geplaatst.