Nuttige adressen


Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)


Informatie

Een toekomst buiten Nederland? Iom kan u helpen bij terugkeer of hervestiging. Als u hierover met iemand wilt praten, kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 088 7464 466.

IOM assisteert ook bij de overkomst van vluchtelingen, gezinshereniging, arbeidsmarktintegratie en met tijdelijke uitzendingen van professionals uit de diaspora naar hun land van herkomst.

Contact
Bezoekadres
Postbus 10796
2501 HT Den Haag
Asielprocedure