Informatie aanvragen QR code voor bewoners met vaccinaties tegen corona uit het buitenland


Voor bewoners met én zonder burgerservicenummer BSN en met een coronavaccinatiebewijs uit landen buiten de Europese Unie, kan GZA geen vaccinatiebewijs afgeven.  

Alleen de GGD locaties in Groningen, Utrecht en Rotterdam kunnen onder de volgende voorwaarden een vaccinatiebewijs afgeven:

  • U bent volledig gevaccineerd in een land buiten de Europese Unie en u heeft daarvan een vaccinatiebewijs. 
  • U kunt met uw BSN of W-document aantonen dat u in Nederland woont.

Ook als u 1 prik buiten de Europese Unie hebt gehad en 1 prik in Nederland kunt u uw vaccinatie laten registreren. Op dit moment is het nog niet mogelijk om een boosterprik die in het buitenland is gezet op deze manier te laten registreren. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

Bellen voor een afspraak

U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 030 - 8002899. Er zijn loketten in Utrecht, Groningen en Rotterdam. Komt u met meerdere personen? Maak dan meerdere afspraken.

U krijgt het adres in de afspraakbevestiging. Voor deze afspraak neemt u de volgende documenten mee:

  • Identiteitsbewijs. De gegevens op het identiteitsbewijs moeten hetzelfde zijn als de gegevens op het vaccinatiebewijs, en/of;
  • een bewijsstuk waar uw BSN op staat. Dit is niet nodig als uw BSN op het identiteitsbewijs staat. Heeft u geen BSN? U moet dan aantonen dat u Nederlands bent of in Nederland woont. Bijvoorbeeld met een inschrijving van een studieinstelling of een W-document;
  • het vaccinatiebewijs dat u heeft gekregen in het land waar u de vaccinatie hebt gekregen. Het vaccinatiebewijs moet voldoen aan de eisen voor vaccinatiebewijzen. 

COA locaties kunnen u een OV-dagkaart uitreiken.  

QR code

Zo kunt u voor uw buitenlandse vaccinatie een coronabewijs krijgen dat geldig is in Nederland en de Europese Unie. U krijgt op de GGD locatie ook een QR code.

Bewoners zónder BSN kunnen met hun W-document hun verblijf in Nederland aantonen. Zonder W-document is deze aanvraag helaas niet mogelijk.  

vaccinatie