IND stuurt brief over verlenging periode om te beslissen op asielaanvraag


De komende tijd (november en december) verstuurt de IND brieven over het verlengen van de beslistermijn in asielzaken. De IND verstuurt in totaal 10.000 brieven, maar dit gebeurt niet allemaal tegelijk. Het is daarom mogelijk dat u nog geen brief hebt gekregen, maar uw buurman of kamergenoot wel. De IND verstuurt de brief naar iedereen die asiel heeft aangevraagd in Nederland. En bij wie de IND op 27 september 2022 nog niet te laat was met beslissen. In de brief staat uitgelegd wat de verlenging voor uw aanvraag betekent. Op de website van de IND vindt u ook meer informatie over de verlenging en lange wachttijden.