IND soms coulanter met terugkeervisum vanwege aardbeving


Per 1 mei 2023 eindigt de voorrangsregeling voor visumaanvragen voor slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.

Heeft u vóór 1 mei contact opgenomen met de IND over het inplannen van een afspraak voor een verzoek om visumverlenging of een terugkeervisum? Dan blijven de tijdelijke regels van kracht.

Door de aardbeving in Turkije en Syrië komen er bij de IND vragen binnen van mensen die terug willen, familie met spoed willen laten overkomen of juist langer in Nederland willen blijven. De IND gaat (in eerste instantie) tot 9 maart 2023 in sommige gevallen soepeler om met verzoeken voor een terugkeervisum of een verlenging van een visum kort verblijf. Er is daarbij een verschil tussen mensen met een reguliere verblijfsvergunning en die met een asielvergunning. Lees meer op IND.nl

Veelgestelde vragen

Gezinshereniging (nareis)

 1. Ik heb familieleden in Syrië of Turkije die geen documenten meer hebben door de aardbeving. Ik ben de referent en is nog geen beslissing op mijn aanvraag. Hoe gaat de IND hiermee om?
  De IND begrijpt dat er door de aardbeving documenten verloren zijn. Hier houden we rekening mee bij de beoordeling. Misschien kijkt de IND of er meer onderzoek nodig is. Bijvoorbeeld een DNA-onderzoek of interview.
   
 2. Behandelt de IND deze aanvragen met voorrang, zodat de familieleden snel naar Nederland kunnen komen?
  De IND begrijpt deze wens. Maar de IND kan niet altijd een versnelde afhandeling regelen. Daarvoor zijn er teveel nareisaanvragen die nog op een beslissing wachten. In uitzonderlijke schrijnende situaties of medische noodsituaties kunnen Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) en Nidos een verzoek doen voor een spoedbehandeling of voorrang van een procedure. 
   
 3. Kan de Nederlandse ambassade documenten uitgeven aan familieleden in Turkije die in procedure voor gezinshereniging zitten? 
  Buitenlandse Zaken kan geen familierechtelijke of identificerende documenten uitgeven aan nareizigers. Als nareizigers geen geldig paspoort hebben, kan de IND een laissez-passer (lp) geven. Dit is een tijdelijk document waarmee nareizigers met de mvv naar Nederland kunnen reizen. Buitenlandse Zaken kan geen LP aan Turken in Turkije geven, maar wel aan Syriërs in Turkije. 

Terugkeervisum 

 1. Ik ben Syrisch en wil terug naar Syrië. Of ik ben Turks en wil terug naar Turkije. Kan ik hiervoor een terugkeervisum krijgen?
  De IND geeft geen terugkeervisum aan Syriërs die terug willen naar Syrië. Of aan Turken die terug willen naar Turkije. Dit geldt voor asielzoekers die nog wachten op een vergunning. Terugkeer naar het land van herkomst is voor de IND namelijk een reden om geen asiel te geven. Of om de asielvergunning in te trekken. Kiest u ervoor om als statushouder terug te gaan? Dan is dat uw eigen verantwoordelijkheid. De IND kan dan een onderzoek starten of ze uw asielstatus moeten intrekken. Hierbij kijkt de IND naar individuele gronden (persoonlijke redenen).  
   
 2. Ik ben Syrisch en wil naar Turkije om familie te helpen. Kan ik een terugkeervisum krijgen? 
  Zit u al in de asielprocedure? Of hebt u al een asielstatus maar u hebt nog geen verblijfsdocument van de IND ontvangen? Dan kunt u een terugkeervisum krijgen. U betaalt hiervoor tijdelijk niets. De IND geeft het terugkeervisum voor de gevraagde duur, met een maximum van drie maanden. U moet wel zelf zorgen voor de reisdocumenten die nodig zijn voor de reis. Als uw Syrische paspoort bij de IND ligt, krijgt u dat terug. Bel hiervoor 088 043 04 30. U kunt uw paspoort ophalen bij het IND loket in Zwolle. Daarna kunt u bij elk IND loket een afspraak maken voor een terugkeervisum. U hoeft geen terugkeervisum aan te vragen als u al een verblijfsdocument heeft gekregen.
   
 3. Worden lopende asielaanvragen van personen uit aardbevingsregio met voorrang behandeld, zodat familieleden snel naar Nederland kunnen komen?
  De IND begrijpt deze wens. Maar de IND kan niet in alle zaken versnelde afhandeling regelen. Dit zou dan namelijk over erg veel zaken kunnen gaan, omdat er nog heel veel aanvragen beoordeeld moeten worden. Voorrang geven aan bepaalde asielaanvragen gaat ten koste van andere asielzoekers die ook al een tijd wachten op de behandeling van hun asielaanvraag.