Inburgeringsplicht


Als je een verblijfsvergunning Asiel (verblijfsvergunning Asiel) hebt ontvangen, ben je inburgeringsplichtig (je moet inburgeren). Dat betekent dat je moet leren hoe we in Nederland wonen en werken. Nederlands leren hoort ook bij inburgeren (inburgeren). Meestal moet je ook examen doen.

Sinds 1 januari 2022 is er een nieuwe wet, de Wet inburgering 2021. Maar deze wet geldt niet voor iedereen. Het is belangrijk dat je weet welke wet voor jou geldt. Zodat je weet wat je moet doen.

Als je moet inburgeren, krijg je een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In de brief staat vanaf welke datum je moet inburgeren. Heb je de brief niet meer? In Mijn Inburgering kun je zien vanaf wanneer je moet inburgeren.

Ik moet starten na 1 januari 2022

Moet je beginnen met inburgeren op 1 januari 2022 of later? Dan nodigt de gemeente je uit voor een gesprek. Je moet ook een toets maken, om te bepalen wat je al kunt: de Leerbaarheidstoets (LBT). De gemeente maakt een afspraak met je voor de toets. Het gesprek en de toets noemen we de brede intake. Na de brede intake maakt de gemeente samen met jou een persoonlijk plan. Dat heet het persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP). In dit plan staat wat je gaat doen om te inburgeren. Er staat ook in of je examen moet doen. En wat voor examen.

Ik heb asiel gekregen vóór 1 januari 2022

Moest je beginnen met inburgeren tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2022? Dan moet je inburgeringsexamen doen. Je kunt zelf leren voor het examen. Maar je kunt er ook voor kiezen om een cursus te volgen op een school. Je regelt en betaalt zelf je inburgering. Als je niet voldoende geld hebt voor de cursus en het examen, dan kun je hiervoor geld lenen bij DUO. Hoe dit is geregeld, lees je op inburgeren.nl.

Examens

Tijdens het inburgeringsexamen moet je laten zien dat je voldoende Nederlands spreekt, leest, schrijft en verstaat en voldoende kennis hebt van de Nederlandse maatschappij. DUO regelt samen met jou een deel van de inburgering. Je doet de examens bijvoorbeeld bij DUO. Meer informatie over inburgeren kun je vinden op de website van DUO.

Voorinburgering bij het COA

Als je een positief besluit op je asielaanvraag hebt ontvangen, dan kun je bij het COA direct starten met het programma “Voorinburgering”. Deelname is vrijwillig en je hoeft er niet voor te betalen. Het COA verwacht wel dat je deelneemt aan alle onderdelen en dat je actief meedoet. Je ontvangt een uitnodiging van je casemanager om je deelname aan dit programma te bespreken.

Het programma Voorinburgering bestaat uit de volgende onderdelen: