Nuttige adressen


Helpdesk CORONA voor statushouders


Informatie

Vragen over corona?

De corona crisis roept vragen op over jouw gezondheid, werk, inkomen en kinderen.

De Corona help desk staat klaar om je te helpen. In het Arabisch en in het Tigrinya: 085 - 580 0 88 00.

(maandag tot en met vrijdag van 14:00 - 16:00 uur).

Contact
Corona
Hulpverlening en maatschappelijk werk
Werken: betaald, vrijwillig of stage
Omgevings foto's