Grondwet artikel 1: discriminatie is in Nederland verboden


coa-comm-20211021-idhvrefe4-web-hd.mp4

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Dat staat in artkel 1 van de Nederlandse Grondwet.