Einde voorrangsregeling voor visumaanvragen Turkije en Syrië


Per 1 mei 2023 eindigt de voorrangsregeling voor visumaanvragen voor slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.

Heeft u vóór 1 mei contact opgenomen met de IND over het inplannen van een afspraak voor een verzoek om visumverlenging of een terugkeervisum? Dan blijven de tijdelijke regels van kracht.