De donorwet in Nederland


In Nederland komt iedereen van 18 jaar en ouder in het Donorregister. Dat is een register waarin staat of iemand wel of geen donor wil lzijn. Een donor is iemand die na zijn dood zijn organen geeft aan iemand die ziek is. Zo kan een donor het leven van iemand anders redden. 

In 2020 en 2021 krijgen mensen in Nederland van 18 jaar of ouder, die nog geen keuze hebben gemaakt een brief van het Donorregister. In deze brief wordt gevraagd om uw keuze te maken en door te geven aan het Donorregister. Dat kan met een formulier of op hun website.

Lees meer