Blijven mijn familie en/of vrienden en ik bij elkaar?


We proberen zoveel als mogelijk om families bijeen te houden. Als het om vrienden gaat, proberen we daar rekening mee te houden, maar dat is niet altijd mogelijk.

Verblijft uw familie in de reguliere opvang en zit u in de crisisnoodopvang (CNO) dan is overplaatsing naar de locatie van uw familie op dit moment meestal niet mogelijk.