Belangrijk!


Beschikt u over eigen geld (vermogen) of ontvangt u regelmatige inkomsten? Dan moet u voor uw verblijf in de opvang een bijdrage aan het COA betalen. Hoeveel u moet bijdragen hangt af van de hoogte van uw vermogen of inkomsten en van uw gezinssituatie. U bent verplicht om uw vermogen en inkomsten aan het COA te melden.

Betaalt de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) u een dwangsom hoger dan € 6.225 (voor een alleenstaande) of € 12.450 (voor een gezin)? Dan moet u dit meteen laten weten aan het COA. U ontvangt dan van het COA een brief met het bedrag dat u moet betalen. In een gesprek met het COA krijgt u meer informatie.