×

Սխալի հաղորդագրություն

Նախ ընտրիր քո տեղամասը location.
որոշ տեքստեր սույն կայքում թարգմանված են Google Translateով: Թարգմանության ճշտությունը կարող է բերել անության ճշտությունը կարող է բերել էական և փաստացի սխալների: Սույն կայքի թարգմանված տեքստը իրավունք չի վիրապահում:

տերմինները MyCOA


Կայքից օգտվելու կարգը-  Այս ընդհանուր պայմանները վերաբերում են այս կայքի ցանկացած բնույթի օգտագործմանը. այսինքն այս կայք մտնելը, այս կայքից թափանցել մեկ ուրիշ կայք, փաստաթղթեր (մասսամբ) պատճենավորել և տարբեր ձևերով օգտվել կայքի տեղեկություններից: Եթե դուք համամիտ չեք, ապա կարող եք այս կայքն անմիջապես լքել: Մի քանի անգամ այս կայքը մտնելով դուք նշում եք, որ համաձայն եք կայքի վերաբերող Ընդհանուր պայմաններին: 

Կիրառվող օրենքը-  Այս կայքը և այն բոլոր իրավահարաբերությունները, որոնք դրա օգտագործման հետևանք են, համապատասխանում են Հոլանդիայում գործող օրենքին: Հավանական տարաձայնությունները, որոնք կարող է ի հայտ գալ այս կայքից օտվելու հետևանքով, բացառության կարգով կներկայացվեն Դեն Հաախ քաղաքի վարչական դատարանի իրավասու դատավորին:

Հրաժարական- Իհարկե, ըստ օրենքի Ապաստան հայցողների կենտրոնը (Centraal Orgaan opvang asielzoekers, COA) պատասխանատվություն չի կրում այս կայքին պատճառած որևէ վնասի համար, անկախ նրանից, թե այն ում կողմից է տեղ գտել, կամ էլ, թե ինչ բնույթի վնաս է այն: Ձեր՝ սույն կայքից օգտվելու պատճառով Ապաստան հայցողների կենտրոնը (Centraal Orgaan opvang asielzoekers, COA) բացարձակապես ազատ է ցանկացած պատասխանատվությունից: 

Կայքի բովանդակությունը-   Այս կայքի մասին տրված տեղեկությունները վստահելի են, քանի որ այն կազմվել է՝ ելնելով ամենալավ գիտութունից ու գաղափարից: Արվել է ամեն ինչ  փաստացի ճշգրիտ տեղեկություններ տալու համար , սակայն հավանական անճշտությունները կամ բացթողումներն երաշխավորված չեն: Կայք մտնողին խորհուրդ է տրվում, որ մինչ որևէ որոշում կայացնելը (ելնելով այս կայքից), առաջին հերթին ստուգի տվյալ կայքի իսկությունը՝ դրան վերաբերող իրազեկ անձին կամ կազմակերպությանը: Մենք բարձր կգնահատենք այն, որ դուք անճշտությունների դեպքում հաշվի առնեք MyCOA-յի կողմից տրված ընդհանուր պայմանները: