j`ai un titre de séjour


Als je een verblijfsvergunning hebt, nodigt het COA je uit voor een Vergunninghoudersgesprek. Je moet ook direct een aantal zaken regelen zoals:.

  • Online een afspraak maken voor biometrie
  • Verzoek continuering Rva (wekelijkse inhuisregistratie/‘meldplicht’)

Er zijn nog meer zaken die je direct moet regelen. Al voordat je in de gemeente gaat wonen. Hieronder lees je daar meer over. Je contactpersoon bij het COA kan je er ook meer informatie geven.

Je moet ook slagen voor het inburgeringsexamen. Lees meer over de Inburgeringsplicht

Inschrijven bij de gemeente

Heb je een verblijfsvergunning ontvangen? Dan moet je je binnen 5 dagen melden bij de gemeente waar je woont. Je moet je daar laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP is een lijst met de persoonsgegevens van alle mensen die in Nederland wonen. Als je je inschrijft in de BRP, krijg je een uniek persoonsnummer, het burgerservicenummer (BSN).

Ook als je 6 maanden in Nederland woont, moet je je inschrijven in de BRP

Toeslagen en een uitkering aanvragen

Als je geen inkomen hebt, heb je waarschijnlijk recht op een uitkering van de overheid.

Afhankelijk van je inkomen en omstandigheden, kun je ook recht hebben op toeslagen van de Nederlandse Belastingdienst. Dit gaat om huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag en kindgebonden budget. Het COA helpt je om een toeslag aan te vragen.

Bankrekening openen

Je kunt je geld veilig op de bank zetten in Nederland. Je contactpersoon bij het COA kan je meer vertellen over het openen van een bankrekening. Als je een bankrekening hebt geopend, meld je dit aan je contactpersoon. Werk je? Dan wordt je loon op je bankrekening bijgeschreven. Ook voor het betalen van huur voor een woning heb je een bankrekening nodig. Ook je eventuele uitkering en toeslagen komen op deze bankrekening. Het is daarom belangrijk dat je een eigen bankrekening hebt voordat je naar de gemeente verhuist.

DigiD aanvragen

DigiD, uitgesproken als die-gie-dee, is een systeem waarmee Nederlandse overheden op internet iemands identiteit kunnen controleren, een soort digitaal paspoort voor overheidinstanties. Als je een DigiD wilt aanvragen neem je contact op met je casemanager. In onderstaand filmpje krijg je meer informatie over DigiD. 

Met een DigiD kunt je gemakkelijk online zaken regelen, bijvoorbeeld bij de gemeente, DUO, de SVB en de Belastingdienst. Je moet een BSN hebben om een DigiD te kunnen aanvragen. Je vraagt deze code zelf aan via de website: digid.nl.

Verzekeringen afsluiten

Het is belangrijk om je te verzekeren voor bepaalde risico's. Sommige verzekeringen zijn in nederland verplicht.

Verhuizen van COA-opvang naar gemeente (woning)

Als je een verblijfsvergunning krijgt, koppelt de regievoerder van het COA je aan een gemeente. Daarbij kijkt het COA ook naar jouw kans op werk.

Als je een verblijfsvergunning hebt ontvangen, voert het COA een gesprek met jou over de huisvesting (huisvestingsgesprek). De gemeente zoekt een woning die bij je past. De gemeente kan gaan zoeken als ze 4 dingen van je heeft:

Participatieverklaring

Nederland is een democratie en een rechtsstaat. Dat betekent dat iedereen dezelfde rechten heeft en dat iedereen zich aan dezelfde regels moet houden. In Nederland zijn de waarden vrijheid, gelijkwaardigheid, en solidariteit en participatie heel belangrijk. Als je actief bijdraagt aan de samenleving, noemen we dat participatie. Participatie is in Nederland heel belangrijk. De regering vraagt daarom aan iedereen die in Nederland komt wonen een participatieverklaring te tekenen.

Verblijfsdocument ophalen

Het verblijfsdocument is je officiële ID-kaart in Nederland. Je krijgt een uitnodigingsbrief van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) als je verblijfsdocument klaarligt. Hierin staat bij welk IND-loket je het verblijfsdocument kunt ophalen en ook welke papieren je mee moet nemen.

Je moet je verblijfsdocument binnen 5 dagen na ontvangst van de uitnodigingsbrief ophalen. Je moet je verblijfsdocument zelf ophalen bij de IND. Iemand anders mag dat niet doen. Als je een partner, kinderen en/of andere familieleden hebt, moeten zij ook zelf hun document ophalen.