شرکت کردن


برای یافتن شغل در هلند، باید بتوانید یک حرفه را انجام دهید و باید بتوانید به اندازه کافی به زبان هلندی صحبت کنید. همچنین مهم است که بدانید مردم در یک محیط کاری هلندی چگونه رفتار می کنند و به چه مهارت های شخصی نیاز دارید. اینها به اصطلاح مهارت های نرم هستند.

در این صفحات اطلاعاتی در مورد تحصیل و کار در هلند خواهید یافت.