Print Info Sheets


Here's a list of Info Sheets PDF that you can download to print.

Alleenstaande jongeren (amv)
Asielprocedure en recht op opvangAsylum procedure
Basisregistratie PersonenMunicipal Personal records Database
BudgetterenBudgeting
Corona (COVID-19)About Corona
De Donorwet in NederlandThe Donor Act in the Netherlands
Eigen bankrekeningYour own bank account
Eigen bijdrage bij vermogenPersonal contribution when you have assets
Einde opvang (beroep met schorsende werking)End of reception (appeal with suspensive effect)
Einde opvang (beroep zonder schorsende werking)End of reception (appeal without suspensive effect)
Gevaren natuur en omgevingDangers in the countryside and environment
Gezichtsbedekkende kleding verbodenFace-covering clothing prohibited
GezondheidszorgHealth Centre for Asylum Seekers
Het COAThe COA
Het Nederlandse terugkeerbeleidThe Dutch return policy
Ik heb een verblijfsvergunning - Wat moet ik regelen?I have a residence permit - What do I need to arrange?
InburgeringIntegration
Kinderbijslag en kindgebonden budgetChild benefit and child-related budget
Kinderen in de opvangFact sheet on Children in Reception Centres
KlachtenregelingComplaints procedure
LogeerregelingLodging arrangement
MaatregelenbeleidMeasures policy
MeldplichtDuty to report
Mensenhandel
MiddelengebruikSubstance use
MoneycardMoney card
Opvanglocaties en voorzieningenReception centre and amenities
OV-chipkaartOV chip card
Post en pakkettenPost and Packages
Privacy
Reizen met openbaar vervoer
TandartsDentist
Veilig samenleven op COA locatiesLiving together safely at a COA centre
VerblijfsdocumentResidence permit
Verkeer en vervoerTraffic and transport
VerstrekkingenAllowances
Vuurwerk: een Nederlandse traditie
Wat is er te doen op een COA-locatie?What to do in a COA reception centre?
Werken: betaald, vrijwillig of stageWorking
Woning voor vergunninghoudersHouse for permit holders
ZwangerschapPregnancy